itsl_SI_Traef16

I denne workshop vil vi afprøve nogle digitale produktionsværktøjer, som kan understøtte faglige og sproglige læreprocesser i en modtageklasse. Det vil  handle om digitale værktøjer, men også om de didaktiske overvejelser, det er vigtige at gøre sig.  Hvad kan værktøjet? Og hvornår er det relevant at inddrage i forhold til de mål, der er sat for eleverne.

Denne workshop er en forlængelse af oplægget: Digitale værktøjer i modtagerklasser

Oplægsholder: Mette Bech