Mød Rikke og Thomas til en dialog om anvendelsen af multimodale værktøjer med konkret udgangspunkt i din undervisning og de udfordringer du, som underviser, oplever i din praksis. Hvordan skaber vi rum for øget elevinddragelse og en anderledes tilrettelæggelse af undervisningen?

Workshopholdere: Rikke Falkenberg KofoedThomas Dreisig Thygesen