Undervisertræffet er mest for undervisere. Det handler om,  hvordan SkoleIntra kan støtte samarbejdet i og uden for klasseværelset.

Klik på dagene herover for at se program for den enkelte dag.

Herunder kan du se oplæggene på Undervisertræffet. Klik her for se det trykte program (pdf).

Tips & tricks for den avancerede bruger af SkoleIntra

SkoleIntras erfarne udvikler og product manager Ole Windeløv deler ud af sine dybe indsigt i systemet. Hør bl.a. om: De smarte ting SkoleIntra faktisk også kan Eksisterende og kommende integrationer Lidt tips og tricks til SkolePorten Tips til dem, der vil være...

læs mere

TxtAnalyser – Grammatikværktøj

TxtAnalyser er blevet udviklet med støtte fra Undervisningsministeriet og bærer præg af erfaringer fra testskoler, hvor både elever og lærere har haft indflydelse på værktøjets udformning og funktionalitet. TxtAnalyser er det første automatiserede sprogværktøj, der...

læs mere

Informationsflow i SkoleIntra

Noget af informationsflowet er ændret i SkoleIntra med introduktionen af det nye ForældreIntra - dermed også kommunikationsvejene mellem PersonaleIntra og ForældreIntra. Hvordan får du mest ud af kommunikationsmulighederne i SkoleIntra? Hvad kommer med i et stream på...

læs mere

Uservoice live – dialog med udviklerne

Mød udviklerne bag SkoleIntra og kom med dine input til systemets fortsatte udvikling. På skoleintra.uservoice.com samler vi idéer og ønsker fra brugerne til den videre udvikling af SkoleIntra. På dette oplæg præsenterer vi, hvordan vi bruger Uservoice i det daglige...

læs mere

Nyt i SkoleIntra

Vi præsenterer, hvad der er sket med SkoleIntra siden sidste år og uddyber baggrunden for de valg, der er truffet i udviklingsprocessen. ForældreIntras Classic-version er nu fjernet, og den nye version af SkoleIntras andre moduler vil tilsvarende overtage Classics...

læs mere

Sæt undervisningen i spil på en ny måde

Udstilleroplæg ved Gyldendal Klasserumsspil.dk er spilforløb til undervisningen, der kombinerer det bedste fra spilverden med velafprøvede læringsstrategier og foregår både digitalt og i selve klasselokalet. Med klasserumsspil er det hele klassen, der er sammen om at...

læs mere

Know Your Student Progress with Real-time Assessments

Oplægget foregår på engelsk Dr. Prasad Ram will discuss how real-time, student-centered and competency-based assessments, data dashboards and OER (Open Educational Resources) resources for targeted intervention can increase student learning outcomes and agency and...

læs mere

Kom godt i gang med Flipped Learning

Udstilleroplæg ved Alinea Om at implementere Flipped Learning i sin egen og kollegaernes undervisning. Få en grundig introduktion til en af de mest populære undervisningsformer lige nu: Flipped Classroom. Hvordan kan du optimere din tid med eleverne og skabe en sund...

læs mere

Digital læseindlæring – hvordan og hvorfor?

Udstilleroplæg ved Alinea Den digitale omstilling er i fuld gang. Børn er vilde med elektronik og tager hurtigt de nye teknikker til sig. Men digitale læremidler skal bygge på et sikkert fagligt fundament. Hvordan tilrettelægges en faglig funderet læseindlæring i en...

læs mere

Workshop: Digitale værktøjer i modtagerklasser

I denne workshop vil vi afprøve nogle digitale produktionsværktøjer, som kan understøtte faglige og sproglige læreprocesser i en modtageklasse. Det vil  handle om digitale værktøjer, men også om de didaktiske overvejelser, det er vigtige at gøre sig.  Hvad kan...

læs mere

Hvad er en diskette?

De fleste af os voksne ved godt, hvad symbolet for "gem" betyder i de fleste it-programmer, nemlig en diskette. Det gør vores elever ikke. Børn i dag vokser op med intuitive it-programmer (apps på telefoner og tablets), men de forstår ikke de grundlæggende elementer i...

læs mere

Digitale værktøjer i modtageklasser

Dette oplæg vil handle om, hvordan digitale værktøjer kan understøtte sprogudviklingen hos elever i modtageklasser. Der bliver præsenteret en sprogbaseret tilgang til undervisningen, hvor forskellige digitale produktioner indgår som en integreret del af elevernes...

læs mere

Code it!

Engang troede man, at alle ville blive nødt til at lære at programmere for at kunne betjene en computer. Det viste sig heldigvis ikke at være tilfældet. Ikke desto mindre bør alle skoleelever på et tidspunkt stifte bekendtskab med, hvad det vil sige at kode. I dette...

læs mere

Nudge din skole

Er din skole og undervisning indrettet til mennesker? Sandsynligvis ikke. For mens vi ynder at indrette os på baggrund af vores selvforståelse som rationelle og reflekterende individer, så har de sidste 40 års adfærdsforskning nemlig ikke blot afdækket, hvordan vores...

læs mere

Få hænderne ned i Computational thinking

I et moderne samfund er der behov for, at vi kan skabe, designe og producere digitale brugsgenstande som spil, 3D print, apps m.v. Det forudsætter en ny faglig disciplin, hvor kodning ikke er målet, men en del af redskaberne. I denne workshop vil deltagerne i grupper...

læs mere

En lille fræk fyr i indskolingen

I indskolingen er det ofte et mål at holde elever på sikre platforme i den digitale verden. ElevIntra, arbejdsrum og kombinationen med Skoletube kan skabe en overskuelig og tryg færden for eleverne på nettet og på en digital platform. Hvilke gode features i Elevintra...

læs mere

Den digitale daginstitution kræver sin pædagog

Igennem de sidste år er der kommet et øget fokus på digitale teknologier i daginstitutionerne – og der er sket en markant øgning i indkøb af digitale teknologier. Men forskningen på området har indtil nu været ret begrænset. Derfor satte Ministeriet for Børn,...

læs mere

At bakse med livet

Et foredrag hvor alvoren og den forløsende humor bliver brugt til at dykke ned i grundlaget for et godt børneliv. Foredraget er en indre biograftur til kæde af fortællinger om børn i alle aldre og et aktuelt kig ind i modsætningen mellem de voksenstyrede børn og de...

læs mere

Synger vi nok på gangene?

Vi lever i en tid, hvor vi oplever flere forandringer end nogensinde før. Hvordan reagerer vi mennesker individuelt og kollektivt på forandringer og hvorfor? På hvilke måder er det mon muligt at navigere igennem forandringerne, så vi både udvikler os som mennesker...

læs mere

Digitale samtaler mellem skole og hjem

Dialogen mellem skole og hjem er i de senere år blevet digitaliseret ved anvendelse af ForældreIntra og ElevIntra. Men hvad betyder det for vores samtaler? Og hvordan får vi det bedste ud af den digitale ramme? Baseret på mange års forskning i digital kommunikation og...

læs mere

Etik og digitale strategier for god kommunikation

Workshop i forlængelse af oplægget Digitale samtaler mellem skole og hjem. I workshoppen går vi videre med spørgsmål som ”Hvilke beslutninger bør man træffe i forbindelse med en digital strategi for god kommunikation?” og ”Hvordan kan en digital strategi helt konkret...

læs mere