Udstilleroplæg

Hvordan opnås en solid og bred implementering af læse- og skrivestøtteværktøj?

På trods af at kun ca. 3 – 7 procent af befolkningen er diagnosticeret ordblinde (alt efter hvor man sætter grænsen), bliver brugen af læse- og skrivestøtteværktøjer større og større.
Mange forbinder brugen af disse værktøjer med en egentlig diagnose som ordblind. Vi ser mange tegn på, at læse- og skrivestøtteværktøjer kan understøtte undervisningen og forskellige elevgrupper, lige fra det første møde med bogstaver og deres lyde i begynderundervisningen til sprogindlæring på andre sprog end modersmålet.
En forudsætning for at få glæde af et kommunalt indkøbt læse- og skrivestøtteværktøj er, at produktet kommer så bredt og så langt ud til slutbrugerne som muligt.
Konsulent Bjarne Lund og Bjarne Højgaard fra Varde Kommune giver deres bud på, hvordan de har forsøgt at sikre en succesfuld implementering af AppWriter i Varde Kommune med en flerstrenget strategi. Varde Kommune har ønsket at lave en bred implementering, som både omhandler ledelse, undervisere og elever. Varde Kommune har arbejdet hårdt på at ”bygge stilladser”, så implementeringen bliver solid og når bredt ud til slutbrugerne.