itsl_SI_Traef16

Automatisering i produktionsleddet har gennem tiden reduceret trivielle jobfunktioner. Men intelligente robotter vil i stigende grad udradere både disse jobs og reducere mere videnstunge jobs.

Hvilke perspektiver er der i robotternes indmarch, og hvordan skal skolen bidrage til, at eleverne kan skabe nye innovative digitale løsninger, hvor digitalt design, kodning og systematisk problemløsning er nødvendige kompetencer? Det forudsætter et nyt praktisk-musisk fag!

Oplægsholder: John Klesner