itsl_SI_Traef16

Vi lever i en tid, hvor vi oplever flere forandringer end nogensinde før. Hvordan reagerer vi mennesker individuelt og kollektivt på forandringer og hvorfor? På hvilke måder er det mon muligt at navigere igennem forandringerne, så vi både udvikler os som mennesker hver især og sammen?

Inspireret af den nyeste forskning og mangeårig, engageret praksiserfaring på området, beretter Helen Eriksen på humoristisk vis om, hvilke ”helt ned på jorden” meningsgivende faktorer i det enkelte menneske, mellem mennesker, ledelsesmæssigt og i organisationen som helhed, der helt naturligt reducerer sygefravær gennem udviklingen af en ukuelig robusthed og et langtidsholdbart trivselsniveau.

Hvordan bliver vi bedre til at være selvansvarlige, til at inspirere og motivere os selv og hinanden? Til at arbejde sammen, kommunikere, skabe rum og kreativitet, udvikling og lyst til at synge hver især og sammen? I kor for eksempel. Hvilke psykologiske mekanismer er det, der holder sangen på gangene tilbage – og hvordan får vi sangen og klangene til at udfolde sig ikke bare på gangene men til at spredes helt ned, ud, hen, over, i kantinen, og videre ud på parkeringspladsen? Internt som eksternt?

Oplægsholder: Helen Eriksen