Med udgangspunkt i egen praksis og som mangeårig administrator i tæt samarbejde med skolens sekretærer, vil Charlotte komme ind på emner, som er relevante for jer, som sidder med den daglige administration af PersonaleIntra.

Hvordan kan PersonaleIntra sættes op, så det letter hverdagen for såvel skolesekretæren og skolens personale?
Hvilke flueben er vigtige at få vinget af, så det letter den daglige administration?
Hvilke systemer er vigtige at ajourføre, så samspillet mellem SkoleIntra og importkilderne fungerer optimalt?
Hvor kan skolesekretæren og øvrige personaler med admin-adgang supplere hinandens virke?
Hvad er vigtigt at huske i forbindelse med skift til nyt skoleår?
Hvordan slår opslag og andre nyheder igennem i ForældreIntras nye layout og hvilken betydning har det for kommunikationen mellem skole og hjem?

Desuden bliver der mulighed for, at I kan lufte jeres egne erfaringer, ris og ros og idéer til videreudvikling af SkoleIntra.

Oplægsholder: Charlotte Veng