itsl_SI_Traef16

Fremtidsforskere forventer, at 65% af de børn, der begynder i skolen i år, skal arbejde i jobtyper, som slet ikke findes i dag, og de job, vi allerede kender, vil forandre sig fundamentalt. Hvordan forbereder vi vores børn til en fremtid, hvor robotter og intelligente it-systemer udkonkurrerer menneskelig arbejdskraft på helt uventede områder?

“International Play Association” er en global NGO, der siden 1961 har arbejdet for børns ret til leg i hele verden. Organisationen arbejder bl.a. sammen med FN om sikring af børns rettigheder.

Oplægsholder: Carsten Jessen