Why change a winner!

Overvejelser omkring, hvorfor SkoleIntra stadig er en del af svaret på de spørgsmål, som stilles til den moderne grundskole. Skolens hverdag involverer såvel ledelse og pædagogisk personale, som elever og forældre. Kerneydelsen løftes derved løsrevet fra tid og rum, hvilket nødvendiggør en samlende platform, hvorfra forskellige former for kommunikation kan udspringe og samles.

Oplægsholder: Michael Koustrup

Se Michaels slides fra hans oplæg her