Flere kommuner anvender en SkoleIntra-løsning til deres daginstitutioner. Fordelene er mange; én af fordelene er blandt andet, at der sikres en rød tråd i kommunens kommunikationsflow til forældrene, idet kommunen bruger én og samme platform. Forældrene skal derfor ikke logge på forskellige platforme, men vil fra et brugerperspektiv opleve en ensartet kommunikation.

Oplægget tager udgangspunkt i erfaringer fra kommuner, der bruger SkoleIntra, og hvordan SkoleIntra kan anvendes på dagtilbudsområdet.

Oplægsholdere: Ole Windeløv & Carsten Wiborg