itsl_SI_Traef16

Initiativet omkring etablering af en fælles brugerportal for skolerne drøftes fortsat.

I dette oplæg gennemgås den aktuelle status for initiativet, og vi ser på hvilke konsekvenser brugerportalen på længere sigt kan få for skolernes brug af SkoleIntra.

Endvidere ser vi på, hvordan SkoleIntra her og nu kan spille sammen med den læringsplatform, I har valgt. Det sidste belyses med konkrete eksempler på integrationer.

Oplægsholdere: Per Thorbøll og Ole Gram Clausen