Maria Ørskov Akselvoll har i sin forskning fokuseret på forældreperspektivet i skole-hjem-samarbejdet, optaget af at forstå, hvordan samarbejdet opleves og håndteres fra forældrenes ståsteder og den betydning, som forældrenes forskellige ressourcer har for deres muligheder for at involvere sig, sådan som der fra skolens side i disse år lægges op til.

I oplægget viser hun, hvordan det går til, når forældre med vidt forskellige ressourcer på hånden, skal forholde sig til og håndtere skolens informationsstrøm og de krav og forventninger den formidler. Der stilles skarpt på, hvordan skolens brug af Forældreintra i nogle tilfælde forudsætter særlige kompetencer hos forældrene, og på hvordan den digitale og ’grænseløse’ kommunikation spiller sammen med forskellige familiers hverdagsliv.

Et af de spørgsmål der rejses er: Hvordan kan skolen blive bedre til at tage højde for forældres forskellige forudsætninger for involvering, i sin brug af digital kommunikation?

Foredragsholder: Maria Ørskov Akselvoll