Professor Ole Sejer Iversen har i de seneste år studeret digital fabrikation og designtænkning i den danske og amerikanske folkeskoler. I oplægget stiller han skarpt på de muligheder og udfordringer, som den danske folkeskole står overfor i mødet med en øget digitalisering og automatisering. I oplægget vil Ole Sejer Iversen portrættere den danske skolebørn i mødet med de 21. århundredes kompetencer set i et uddannelses- og dannelsesperspektiv.

Foredragsholder: Ole Sejer Iversen