Rikke er indehaver af virksomheden Leg med IT, der udvikler kreativt undervisningsmateriale for bl.a. UNICEF Danmark og LærIT. Rikke er uddannet lærer, IT- og matematikvejleder og har tidligere arbejdet som kommunal IT-konsulent i Ringsted Kommune.

Rikke afholder derudover workshops, oplæg og kurser i kreativ undervisning med inddragelse af IT og med legen i centrum.
Hun er optaget af, hvordan vi for sat skub i anvendelsen af IT og teknologier i dagtilbud og skoler som en naturlig del af hverdagens leg og læring.

Rikke har gennem mange år arbejdet med undervisning af ordblinde elever og har fokus på, hvordan vi bedst understøtter eleverne i en kreativ og motiverende undervisning med multimodale tekster.

Rikke Falkenberg Kofoed holder foredraget: Undervisning af ordblinde elever kræver mere end hjælp til at stave og afkode
og workshoppen: Anderledes tilrettelæggelse af undervisningen og øget elevinddragelse