Ole Sejer Iversen er professor i Child Computer Interaction ved Center of Advanced Visualization and Interaction (CAVI) på Aarhus Universitet. Ole Sejer Iversens forskning fokuserer på udvikling af digital teknologi med og til børn.

Han er en efterspurgt oplægsholder, der jævnligt holder foredrag for bl.a. LEGO og universiteter i Europa, Australien og USA.

Ole Sejer Iversen holder oplægget: Skal børnene programmeres til 21. århundredes kompetencer?