itsl_SI_Traef16

Noemi Katznelson er professor i ungdoms- og uddannelsesforskning og centerleder ved Center for Ungdomsforskning. Hun har arbejdet med unges forhold til uddannelse, arbejde og vejledning, samt med udskoling fra grundskolen, erhvervsuddannelserne og de mest udsatte unge.

Hun er desuden medlem af Undervisningsministeriet og Statsministeriets ekspertudvalg vedr. unges gennemførsel af ungdomsuddannelse og medlem af formandsskabet i Rådet for ungdomsuddannelser og Dialogforum for uddannelse og vejledning under undervisningsministeriet.

Noemi Katznelson holder oplægget Hvordan kan man arbejde med at skabe unges motivation for skolen? på Undervisertræffet.