itsl_SI_Traef16

Nils Villemoes er foredragsholder og forfatter, samt tidligere lektor ved Institut for Organisation og Ledelse på Aarhus Handelshøjskole – blandt meget andet. Efter eget udsagn er han autodidakt ekspert i ledelse, udvikling og strategi og har gjort det til en levevej gennem sine foredrag og bøger. Hans egen præsentation lyder:

Jeg er født i Esbjerg i 1941; i vædderens tegn. Min far var købmand i Kongensgade, så jeg voksede op bag disken. Senere kom jeg på Handelshøjskolen og blev cand. merc. Så blev jeg ansat som lektor ved Institut for Organisation og Virksomhedsledelse, der var jeg i 36 år! Jeg har læst psykologi, men blev aldrig færdig, jeg læser stadig. Mine ledelsesmæssige erfaringer er lig nul. Jeg har været korporal i Den Kgl. danske Marine et halvt års tid. Det er det.

Nu holder jeg foredrag her og der og alle vegne, mine foredrag handler om at se verden og virkeligheden fra forskellige synsvinkler. Hvert menneske lever i sin egen virkelighed, når det kommer til stykket, det er det, der gør os interessante, for det betyder, at vi kan ændrer vores måde at opleve på. Det er intet nyt under solen, står der et eller andet sted, men i og med at jorden flytter sig rundt om solen og rundt om sig selv, afslører lyset nye sider af tilværelsen hele tiden. Det gælder i høj grad et begreb som ledelse, som kan anskues fra mange forskellige vinkler også fra en personlig: livet er faktisk en ledelsesopgave, hvor vi hver især er både medarbejder og leder.

Nils Villemoes holder oplægget Bøvl på Organisationstræffet.