Michael Koustrup blev færdig som Folkeskolelærer i 1998. På nær få afstikkere har han været lærer siden, og selvom han de sidste godt to år har været pædagogisk viceskoleleder på Haslev Privatskole, underviser han stadig.

Det som optager Michael meget er, at skabe en organisation, som kan håndtere den planlægningsmæssige kompleksitet. Det er grundlæggende nødvendigt, at alle bidrager til den fælles platform. Dette skal organiseres på en måde, så det er naturligt og opleves utvungent.

Michael Koustrup holder oplægget: SkoleIntra som ledelsesværktøj