Michael Ejstrup er forskningschef – Head of Research in Language – PHD på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Hans forskning fokuserer især på talesprog i almindelighed, dansk talesprog i særdeleshed; samt sprognormering og sproglig mangfoldighed.

I 2017 har Michaels forskning fokuseret på sprogkorrekthed og dens (mulige) svindende betydning i en tidsalder, hvor mail, chat og sociale medier stormer frem.

Michael underviser studerende på flere forskellige studieretninger i sprogforståelse og fortællende journalistik. Blandt andre studerende i journalistik, fotojournalistik, kommunikation og fagjournalistik. Han afholder også efteruddannelseskurser med fokus på bl.a. speak, stemmetræning og (skriftlig) sprogkorrekthed.

Michael Ejstrup holder oplægget: Sproget får det glatte lagen