Maria Ørskov Akselvoll er sociolog og Ph.d i skole-hjem-samarbejde. I hendes afhandling ”Folkeskole, forældre, forskelle” fra Roskilde Universitet har hun undersøgt samspillet mellem skolens krav og forventninger og forældres forskellige måder at involvere sig i skolen på, blandt andet når det gælder Forældreintra.

Forskningsmæssigt er Maria optaget af, hvordan den sociale ulighed produceres og reproduceres, når skolen og forældrene i stigende grad skal samarbejde om barnets læring. Og den rolle som digitaliseringen af samarbejdet spiller i den forbindelse.

Maria Ørskov Akselvoll holder oplægget: Skole-hjem-samarbejdet i digitalt perspektiv