Herunder kan du se alle beskrivelser af oplæg og oplægsholdere.

Klik her for at se alle praktiske informationer om SkoleIntra-træf 2016.

Michael Koustrup

Michael Koustrup blev færdig som Folkeskolelærer i 1998. På nær få afstikkere har han været lærer siden, og selvom han de sidste godt to år har været pædagogisk viceskoleleder på Haslev Privatskole, underviser han stadig. Det som optager Michael meget er, at skabe en...

Philip Elberling

Philip Elberling har tidligere arbejdet som lærer, koordinator og senere som uddannelseskonsulent med udrulning og implementering af itslearning-platformen på en lang række og meget forskellige uddannelser i København. Philip arbejder i dag som implementerings- og...

Michael Ejstrup

Michael Ejstrup er forskningschef - Head of Research in Language - PHD på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Hans forskning fokuserer især på talesprog i almindelighed, dansk talesprog i særdeleshed; samt sprognormering og sproglig mangfoldighed. I 2017 har...

Ole Sejer Iversen

Ole Sejer Iversen er professor i Child Computer Interaction ved Center of Advanced Visualization and Interaction (CAVI) på Aarhus Universitet. Ole Sejer Iversens forskning fokuserer på udvikling af digital teknologi med og til børn. Han er en efterspurgt oplægsholder,...

Anne Knudsen

Anne Knudsen er antropolog, dr. phil. og har gennem mange år skrevet, debatteret og holdt foredrag om samtidskultur; hendes kendteste bog er "Her går det godt. Send flere penge" fra 1996. Fra 1998 til 2017 var hun chefredaktør for Weekendavisen og har i den...

Helle Rootzén

Helle Rootzen er professor i Learning Technology and Digitalization ved Danmarks Tekniske Universitet og er leder af learnT - Centre for Digital Learning Technology. Helle er bl.a. medlem af it-rådgivningsgruppen nedsat af undervisningsminister Merete Risager, medlem...

Eskil Frøding

Eskil Frøding er digitaliseringskonsulent og arbejder med digital læring for hele 0 – 18 års området. Han arbejder med udvikling af børns digitale kompetencer hele vejen fra det strategiske niveau, og ned til hands-on praksis i hverdagen. Eskil holder oplægget: Smart...

Henrik Vinther Olesen

Henrik Vinther Olesen er kommunikationschef i Børn og Unge, Aarhus Kommune siden 2010. Han har en Master i Ledelse fra Syddansk Universitet og en BA i journalistik fra Danmarks Journalisthøjskole. Henrik har stor erfaring med kommunikation i store organisationer med...

Lykke Møller Kristensen

Lykke Møller Kristensen er journalist og forfatter og rådgiver blandt andet i sociale medier/ digital identitet og sikkerhed. Hun er forfatter til flere bøger, herunder bogen: Børn & Sociale Medier – Guide til forældre med børn på sociale medier, hvor hun...

Rikke Falkenberg Kofoed

Rikke er indehaver af virksomheden Leg med IT, der udvikler kreativt undervisningsmateriale for bl.a. UNICEF Danmark og LærIT. Rikke er uddannet lærer, IT- og matematikvejleder og har tidligere arbejdet som kommunal IT-konsulent i Ringsted Kommune. Rikke afholder...

Maria Ørskov Akselvoll

Maria Ørskov Akselvoll er sociolog og Ph.d i skole-hjem-samarbejde. I hendes afhandling ”Folkeskole, forældre, forskelle” fra Roskilde Universitet har hun undersøgt samspillet mellem skolens krav og forventninger og forældres forskellige måder at involvere sig i...

Charlotte Veng

Charlotte Veng er ansat på Vestervangsskolen i Randers Kommune. Hun er dansklærer i indskolingen, PLC-ansvarlig, uddannet it-vejleder og arbejder desuden freelance for såvel LærIT som itslearning. Derudover er hun også mangeårig SkoleIntraadministrator og har mange...

Dennis Schmock

SkoleIntra-underviser, freelancekonsulent og 110% nørd. Dennis Schmock er oprindelig uddannet folkeskolelærer, men har siden 2004 arbejdet som it-vejleder og it-konsulent. Han går meget op i, hvordan man bruger it og teknologi til at fremme læring og skabe spændende...

Carsten Wiborg

Carsten Wiborg er technical support engineer hos itslearning. Carsten har 6 års erfaring med support, implementering, test og udvikling af SkoleIntra, og er den primære implementeringskonsulent på dagtilbudsområdet. Carsten Wiborg holder oplægget: SkoleIntra med...

Thomas Dreisig Thygesen

Thomas Dreisig Thygesen er Pæd. it-konsulent for skolerne i Kerteminde Kommune og er uddannet lærer og it-vejleder MIEExpert og Apple Teacher Læremiddelproducent. Thomas er indehaver af firmaet, Thomas Dreisig - It og læring - Medieskole.net. Thomas er næstformand i...

Per Thorbøll

Per Thorbøll er direktør for SkoleIntra. Udover at være vært for SkoleIntra-træffet holder han også oplægget: Nyt i SkoleIntra

Christoffer H. Griebel

Christoffer H. Griebel er lærer på Herstedvester skole i Albertslund. Han har mange års erfaring som helt almindelig bruger af SkoleIntra med alt hvad der dertil hører. Christoffer H. Griebel holder oplægget: Du har fem ulæste...

Anna Skytte-Rasmussen

Anna Skytte-Rasmussen er uddannet Cand.It fra IT Universitetet i København med specialisering i digital innovation og ledelse. Hun har yderligere en MA fra the Autonomous University of Madrid, hvor hun specialiserede sig i europæisk innovationspolitik.

Michael Bang

Michael Bang er implementeringskonsulent i itslearning og har arbejdet med digital implementering i Danmark og udlandet de sidste 15 år. Michael holder oplægget: Digitale læringsmål er kun en...

Michael Jensen

Michael Jensen er til daglig folkeskolelærer med stor passion for it. Han arbejder med it i alle afskygninger af sin undervisning, og har stort fokus på, hvor it giver mening, og hvor det ikke gør. Michael har arbejdet med Micro:bit i undervisningen i flere år....

Ole Windeløv

Ole Windeløv er produkt manager hos itslearning og har siden 2001 haft ansvar for udviklingen af SkoleIntra Classic og integrationer til andre produkter. Han har et godt overblik over forbrugsmønstre, behov, kode og jura. Han er kulturgeograf, men har arbejdet med IT...

Mads Vejen Olsen

Mads er lærer og it-vejleder på Pilehaveskolen i Vallensbæk. Ud over en mangeårig interessere for computere og it, er han en snusfornuftig praktiker der går op, at ting skal gøres så effektivt som muligt. Mads Vejen Olsen holder oplægget: Tips og Tricks...

Isabella Frank

Isabella Frank er User Experience Designer hos Itslearning, og arbejder med at omsætte brugerbehov til design i udviklingen af SkoleIntra. Isabella Frank holder oplægget: Nyt Skoleintra - Planerne for udvikling af...

Det nye itslearning og integration til SkoleIntra

Læringsplatformen itslearning har fået helt nyt design! Kom og se en præsentation af det nye design. Vi viser også integrationen mellem itslearning og SkoleIntra. Eleverne kan se alle opgaver og aktiviteter fra både SkoleIntra og itslearning. Det giver et godt, samlet...

Når kommunikationen er digital, blir samtale til debat

Kommunikationsrådgiver og mediechef Jeppe Søe fortæller om faldgruberne, mulighederne og begrænsningerne ved digital samtale i skolen. Hvordan skal vi svare for at blive hørt - og hvorfor skal vi holde fri, når mobilen bibber fra en bekymret mor midt i Vild med dans?...

Tips & tricks for den avancerede bruger af SkoleIntra

SkoleIntras erfarne udvikler og product manager Ole Windeløv deler ud af sine dybe indsigt i systemet. Hør bl.a. om: De smarte ting SkoleIntra faktisk også kan Eksisterende og kommende integrationer Lidt tips og tricks til SkolePorten Tips til dem, der vil være...

TxtAnalyser – Grammatikværktøj

TxtAnalyser er blevet udviklet med støtte fra Undervisningsministeriet og bærer præg af erfaringer fra testskoler, hvor både elever og lærere har haft indflydelse på værktøjets udformning og funktionalitet. TxtAnalyser er det første automatiserede sprogværktøj, der...

Hvordan vælger I brugervenlige digitale løsninger?

Udstilleroplæg ved Wizkids Hvad er brugervenlighed, og hvorfor er det så vigtigt? Oplægget henvender sig til dig, som er med til at indkøbe digitale løsninger. Vi går en tid i møde, hvor det digitale fylder mere end nogensinde før. Dette skaber nye muligheder og...

SkoleIntra for administrative medarbejdere

Skolesekretærerne og andre administrative medarbejdere er de ressourcepersoner, som har størst kendskab til de programmer, som leverer brugeroplysninger til SkoleIntra. På dette oplæg vil udvalgte integrationer med de elev- og læreradministrative systemer samt den...

SkoleIntra til førskoleområdet

SkoleIntra til førskoleområdet er én samlet løsning for 0-16-årsområdet. På dette oplæg vil løsningen blive præsenteret, og der vil blive vist praktiske eksempler på, hvordan SkoleIntra kan bruges på førskoleområdet. Oplægsholdere: Ole Gram...

Informationsflow i SkoleIntra

Noget af informationsflowet er ændret i SkoleIntra med introduktionen af det nye ForældreIntra - dermed også kommunikationsvejene mellem PersonaleIntra og ForældreIntra. Hvordan får du mest ud af kommunikationsmulighederne i SkoleIntra? Hvad kommer med i et stream på...

FællesNettet og kommunale integrationer

Mange kommuner har et kommunnalt FællesNet som overbygning på skolernes SkoleIntra-løsning. I dette oplæg vil FællesNettets muligheder blive præsenteret. Vi kommer bl.a ind på interessegrupper, kommunikationsmuligheder fra forvaltningen til elever, personale og...

Uservoice live – dialog med udviklerne

Mød udviklerne bag SkoleIntra og kom med dine input til systemets fortsatte udvikling. På skoleintra.uservoice.com samler vi idéer og ønsker fra brugerne til den videre udvikling af SkoleIntra. På dette oplæg præsenterer vi, hvordan vi bruger Uservoice i det daglige...

Nyt i SkoleIntra

Vi præsenterer, hvad der er sket med SkoleIntra siden sidste år og uddyber baggrunden for de valg, der er truffet i udviklingsprocessen. ForældreIntras Classic-version er nu fjernet, og den nye version af SkoleIntras andre moduler vil tilsvarende overtage Classics...

Digitale medier i SFO og skole

Skole og SFO er ofte to helt forskellige og adskilte verdener. Digitale medier er en oplagt mulighed for at nedbryde den traditionelle opdeling og skabe et tværfagligt samarbejde mellem skole og SFO omkring legen og læring med de digitale medier. I oplægget vil vi...

Skolen og den nye industrielle revolution

Fremtidsforskere forventer, at 65% af de børn, der begynder i skolen i år, skal arbejde i jobtyper, som slet ikke findes i dag, og de job, vi allerede kender, vil forandre sig fundamentalt. Hvordan forbereder vi vores børn til en fremtid, hvor robotter og intelligente...

Sæt undervisningen i spil på en ny måde

Udstilleroplæg ved Gyldendal Klasserumsspil.dk er spilforløb til undervisningen, der kombinerer det bedste fra spilverden med velafprøvede læringsstrategier og foregår både digitalt og i selve klasselokalet. Med klasserumsspil er det hele klassen, der er sammen om at...

SkoleIntra, Brugerportalinitiativet og læringsplatformene

Initiativet omkring etablering af en fælles brugerportal for skolerne drøftes fortsat. I dette oplæg gennemgås den aktuelle status for initiativet, og vi ser på hvilke konsekvenser brugerportalen på længere sigt kan få for skolernes brug af SkoleIntra. Endvidere ser...

Forløbsbyggeren – nyt og gratis digitalt værktøj i Mit Clio

Udstilleroplæg ved Clio Online Få tips og tricks til at komme rigtig godt i gang med Clio Onlines helt nye forløbsbygger, der gør det muligt at arbejde med Fælles Mål og målstyret undervisning i praksis. I forløbsbyggeren kan du nemt redigere forløb udarbejdet af Clio...

Skolen – En arbejdsplads under forandring

Grundskolen er altid i mediernes søgelys. Alle har en holdning til skolen, og der skydes til højre og til venstre. Alt imens dem, som står helt konkret med udfordringerne, sommetider ikke helt kan følge med. For dem, som skal realisere en reform og forandre kendte...

Vision for a learning navigator – “Google Maps for Learning”

Oplægget foregår på engelsk Dr. Prasad Ram will discuss the vision for developing a Learning Navigator that knows the skill levels of every student at all times and can provide them with a learning pathway to their learning goals. As the student learns, the navigator...

Know Your Student Progress with Real-time Assessments

Oplægget foregår på engelsk Dr. Prasad Ram will discuss how real-time, student-centered and competency-based assessments, data dashboards and OER (Open Educational Resources) resources for targeted intervention can increase student learning outcomes and agency and...

Kodning og programmering – hvordan kommer du i gang?

Udstilleroplæg ved Alinea I de senere år har der flere gange været rejst debat omkring programmering i folkeskolen. Men mange lærere er usikre på, hvordan de skal forholde sig til dette: - hvordan harmonerer det med målstyret undervisning og fælles mål? - hvad menes...

Kom godt i gang med Flipped Learning

Udstilleroplæg ved Alinea Om at implementere Flipped Learning i sin egen og kollegaernes undervisning. Få en grundig introduktion til en af de mest populære undervisningsformer lige nu: Flipped Classroom. Hvordan kan du optimere din tid med eleverne og skabe en sund...

Digital læseindlæring – hvordan og hvorfor?

Udstilleroplæg ved Alinea Den digitale omstilling er i fuld gang. Børn er vilde med elektronik og tager hurtigt de nye teknikker til sig. Men digitale læremidler skal bygge på et sikkert fagligt fundament. Hvordan tilrettelægges en faglig funderet læseindlæring i en...

Fra Intra-støj til Lydbehag

I dette oplæg kommer vi omkring støjen i vores hverdag. Ikke bare hørbar støj, men også kommunikationsstøj. På Gudenådalens Friskole i Bjerring stiftede Morten Laulund Uldbæk for første gang kendskab til SkoleIntra. Her stod det hurtigt klart, at mange opfattede...

Workshop: Digitale værktøjer i modtagerklasser

I denne workshop vil vi afprøve nogle digitale produktionsværktøjer, som kan understøtte faglige og sproglige læreprocesser i en modtageklasse. Det vil  handle om digitale værktøjer, men også om de didaktiske overvejelser, det er vigtige at gøre sig.  Hvad kan...

Hvad er en diskette?

De fleste af os voksne ved godt, hvad symbolet for "gem" betyder i de fleste it-programmer, nemlig en diskette. Det gør vores elever ikke. Børn i dag vokser op med intuitive it-programmer (apps på telefoner og tablets), men de forstår ikke de grundlæggende elementer i...

Digitale værktøjer i modtageklasser

Dette oplæg vil handle om, hvordan digitale værktøjer kan understøtte sprogudviklingen hos elever i modtageklasser. Der bliver præsenteret en sprogbaseret tilgang til undervisningen, hvor forskellige digitale produktioner indgår som en integreret del af elevernes...

Code it!

Engang troede man, at alle ville blive nødt til at lære at programmere for at kunne betjene en computer. Det viste sig heldigvis ikke at være tilfældet. Ikke desto mindre bør alle skoleelever på et tidspunkt stifte bekendtskab med, hvad det vil sige at kode. I dette...

Et let liv som SkoleIntra admin – også i hverdagen

Det er ikke alle, der ved det, men i virkeligheden er personen, der administrerer SkoleIntra intet mindre end skolens vigtigste person. Det er SkoleIntra-administratoren, alle kommer til, når der er noget, der ikke går som forventet. Det er SkoleIntra-administratoren,...

Nudge din skole

Er din skole og undervisning indrettet til mennesker? Sandsynligvis ikke. For mens vi ynder at indrette os på baggrund af vores selvforståelse som rationelle og reflekterende individer, så har de sidste 40 års adfærdsforskning nemlig ikke blot afdækket, hvordan vores...

Få hænderne ned i Computational thinking

I et moderne samfund er der behov for, at vi kan skabe, designe og producere digitale brugsgenstande som spil, 3D print, apps m.v. Det forudsætter en ny faglig disciplin, hvor kodning ikke er målet, men en del af redskaberne. I denne workshop vil deltagerne i grupper...

1 – 2 – mange

I de senere år har mange oplevet skoleomlægninger og skullet omstille sig fra at arbejde på små skoler til store skoler. Charlotte Veng har gennem sin tid som SkoleIntra-administrator arbejdet på skoler med hhv. 200, 450 og 1100 elever og været igennem to...

En lille fræk fyr i indskolingen

I indskolingen er det ofte et mål at holde elever på sikre platforme i den digitale verden. ElevIntra, arbejdsrum og kombinationen med Skoletube kan skabe en overskuelig og tryg færden for eleverne på nettet og på en digital platform. Hvilke gode features i Elevintra...

Tør vi lukke robotterne ind?

Automatisering i produktionsleddet har gennem tiden reduceret trivielle jobfunktioner. Men intelligente robotter vil i stigende grad udradere både disse jobs og reducere mere videnstunge jobs. Hvilke perspektiver er der i robotternes indmarch, og hvordan skal skolen...

Den digitale daginstitution kræver sin pædagog

Igennem de sidste år er der kommet et øget fokus på digitale teknologier i daginstitutionerne – og der er sket en markant øgning i indkøb af digitale teknologier. Men forskningen på området har indtil nu været ret begrænset. Derfor satte Ministeriet for Børn,...

At bakse med livet

Et foredrag hvor alvoren og den forløsende humor bliver brugt til at dykke ned i grundlaget for et godt børneliv. Foredraget er en indre biograftur til kæde af fortællinger om børn i alle aldre og et aktuelt kig ind i modsætningen mellem de voksenstyrede børn og de...

Myter og forandringsprocesser

Alt forandrer sig hele tiden. Vi kan ikke længere nøjes med at gøre som vi plejer, men alligevel er det som om, at vi gentager de gamle tanker på nye problemer. Hvorfor gør vi det? Hvordan slipper vi af med alle de gamle spøgelser i organisationen? Hvordan skaber vi...

Skolens kommunikation

Folkeskolen er i disse år i skudlinjen. Der er stigende krav fra alle skolens interessenter - politikerne, forvaltningen, medierne og forældrene. Hvordan skaber skolens ledelse og medarbejdere en fast stemme i mødet med de mange krav? Hvordan sikrer man en stærk og...

Synger vi nok på gangene?

Vi lever i en tid, hvor vi oplever flere forandringer end nogensinde før. Hvordan reagerer vi mennesker individuelt og kollektivt på forandringer og hvorfor? På hvilke måder er det mon muligt at navigere igennem forandringerne, så vi både udvikler os som mennesker...

Digitale samtaler mellem skole og hjem

Dialogen mellem skole og hjem er i de senere år blevet digitaliseret ved anvendelse af ForældreIntra og ElevIntra. Men hvad betyder det for vores samtaler? Og hvordan får vi det bedste ud af den digitale ramme? Baseret på mange års forskning i digital kommunikation og...

Etik og digitale strategier for god kommunikation

Workshop i forlængelse af oplægget Digitale samtaler mellem skole og hjem. I workshoppen går vi videre med spørgsmål som ”Hvilke beslutninger bør man træffe i forbindelse med en digital strategi for god kommunikation?” og ”Hvordan kan en digital strategi helt konkret...

Bøvl

I dette foredrag vil Nils Villemoes tegne og berette, hvordan verden ser ud: Hvordan er SAMFUNDET skruet sammen? Hvorfor skal alting hele tiden laves om? Hvorfor går LEDELSE op i en spids? Hvad ligger der i bunden af lederskabet? Hvor går UDVIKLINGEN hen, mens vi...

Skolen i tiden – tiden i skolen

Med sin mangeårige erfaring som skoleleder i bagagen holder Lise Egholm foredrag om skolens store udfordringer, som hun mener, hænger sammen med tidens børnesyn. Hvis vi ikke stiller krav til hinanden og vores børn, falder vores familier og vores samfund ganske enkelt...

Hvordan kan man arbejde med at skabe unges motivation for skolen?

Skoleområdet har i disse år været genstand for en veritabel tsunami af forandringer. Reformer, undersøgelser, medieopmærksomhed, politiske opinioner, tvister osv. præger som aldrig før hverdagen i folkeskolen. Opmærksomheden retter sig mod elevernes faglige niveau,...

Jacob Ørstrup Christensen

Jacob Ørstrup Christensen er User Experience Designer hos itslearning og har fokus på brugerinvolvering i den løbende proces med at designe og udvikle SkoleIntra. Jacob Ørstrup Christensen holder oplæggene: Dialog med udviklerne og Nyt Skoleintra - Planerne for...