Teknologiforståelse i skolen, hvad stiller vi op?

Teknologiforståelse i skolen, hvad stiller vi op?

Teknologiforståelse er det nye sort i folkeskolen, og 45 klasser bliver udvalgt til et stort 3-årigt forsøg af et konsortium udvalgt af UVM, der kører over 3 år. DR laver UltraBit i efteråret 2018 og lærerne til de deltagende klasser kommer på kursus. Men hvad med...
Hjernesmart Læring

Hjernesmart Læring

Hvad sker der i hjernen, når vi lærer? Hvad kan fremme – og blokere for – læring? Hvordan kan vi som undervisere inddrage af digital teknologi, når det er relevant – uden at lade os diktere af det digitale? Hjernen følger bestemte spilleregler, og hvis vi ikke kender...
Rikke Christensen

Rikke Christensen

Rikke Christensen er indehaver af Clever Consulting, uddannet lærer og har en Mastergrad fra Roskilde Universitet i projektledelse og procesforbedring. Hendes store interesse og viden om højtbegavede børn stammer fra hendes tid som lærer, pædagogisk konsulent, leder i...
Højtbegavede børn i skolen

Højtbegavede børn i skolen

Hvem er de, hvordan identificerer du dem, og hvordan sikres trivsel og læringsprogression? Oplægget zoomer ind på de højtbegavede børns særlige kendetegn, deres udfordringer og styrker og hvorfor det er så vigtigt, at vi som fagpersoner arbejder bevidst med gruppen af...
Louise Tandrup Andersen & Jonas Rasmussen

Louise Tandrup Andersen & Jonas Rasmussen

Sekretær Louise Tandrup Andersen og skoleleder Jonas Rasmussen fra Uglegårdsskolen i Solrød. Uglegårdsskolen har gennem de sidste 2 skoleår arbejdet målrettet med hjemmeside, sociale medier og branding. Louise er den der får tingene til at ske i praksis på hjemmeside...
Workshop: Kreative lege med tal og begreber

Workshop: Kreative lege med tal og begreber

Kreative lege med tal og begreber. Multimodale fortællinger og fantasifuld formidling af det faglige stof. Det er hvad vi skal arbejde med på workshoppen Sjov og leg i matematikundervisningen. Med udgangspunkt i oplægget med samme titel sættes der fokus på hvordan...
Rikke Falkenberg Kofoed

Rikke Falkenberg Kofoed

Rikke er indehaver af Leg med IT, men først og fremmest lærer med stort L. med mange års erfaring fra Folkeskolen og en afstikker som IT-konsulent i Ringsted i bagagen har Rikke nu kastet sig ud i livet som selvstændig. I leg med IT holder Rikke oplæg på skoler rundt...
Skoletubes teknologiske affordance

Skoletubes teknologiske affordance

Skoletube tilbyder mere end 22 forskellige produktionsværktøjer, som giver lærer og elever mulighed for at kommunikere og udtrykke mening. Grundlaget for alt undervisning er kommunikation – og med Skoletube har du muligheden for at gøre denne multimodal og...
Uffe Lyngdal

Uffe Lyngdal

Jeg er udviklingschef på Skoletube. Forsker i og skriver om teknologifilosofi og it-didaktisk design. Jeg er uddannet Cand. pæd i it-didaktisk design. Speciale i objektorienteret filosofi og teknologiens uddannelsesmæssige potentiale.
Share This