Rane Willerslev

Rane Willerslev

Rane Willerslev er professor i social antropologi og direktør for Nationalmuseet. Han er tidligere leder af De Etnografiske Samlinger på Moesgård Museum og direktør for Det Kulturhistoriske Museum i Oslo ved Oslo Universitet. Derudover er Rane Willerslev forfatter og...
Børn og Sociale Medier

Børn og Sociale Medier

Gennem interviews og personlig erfaring har Lykke Møller Kristensen tilsidesat traditionelle fremgangsmåder, når det kommer til dannelse og læring, og det er netop hendes pointe: At vi ikke kan anvende tidligere metoder til at nå børn og unge – eller voksne – når det...
Lykke Møller Kristensen

Lykke Møller Kristensen

Lykke Møller Kristensen er journalist og forfatter og rådgiver blandt andet i sociale medier/ digital identitet og sikkerhed. Hun er forfatter til flere bøger, herunder bogen: Børn & Sociale Medier – Guide til forældre med børn på sociale medier, hvor hun...
Skole-hjem-samarbejdet i digitalt perspektiv

Skole-hjem-samarbejdet i digitalt perspektiv

Maria Ørskov Akselvoll har i sin forskning fokuseret på forældreperspektivet i skole-hjem-samarbejdet, optaget af at forstå, hvordan samarbejdet opleves og håndteres fra forældrenes ståsteder og den betydning, som forældrenes forskellige ressourcer har for deres...
Anna Skytte-Rasmussen

Anna Skytte-Rasmussen

Anna Skytte-Rasmussen er uddannet Cand.It fra IT Universitetet i København med specialisering i digital innovation og ledelse. Hun har yderligere en MA fra the Autonomous University of Madrid, hvor hun specialiserede sig i europæisk innovationspolitik. Anna har...
Michael Bang

Michael Bang

Michael Bang er implementeringskonsulent i itslearning og har arbejdet med digital implementering i danmark og udlandet de sidste 15 år. Michael holder oplægget Digitale læringsmål er kun en...
Digitale læringsmål er kun en parentes

Digitale læringsmål er kun en parentes

Digital evaluering af læring har ramt skolerne i hele verden de sidste 15 år. Forskellige lande har haft forskellige strategier, og der har været ændret kurs et utal af gange. Ikke mindst folkeskolens læringsmål har været genstand for ”debat” de seneste par år....
Share This