Dette oplæg handler om, hvordan vi får de sidste med; en stor gruppe forældre bruger ikke naturligt elektroniske platforme som dagligt dialogværktøj.

Gabet mellem de, der ‘er på’ og de der ikke er, vokser. Hvilke udfordringer giver det og hvad gør vi ved dem? En analyse af forældrenes vaner, en liste af udfordringer og et par bud på løsninger.

Oplægsholder: Henrik Vinther Olesen