itsl_SI_Traef16

Skoleområdet har i disse år været genstand for en veritabel tsunami af forandringer. Reformer, undersøgelser, medieopmærksomhed, politiske opinioner, tvister osv. præger som aldrig før hverdagen i folkeskolen. Opmærksomheden retter sig mod elevernes faglige niveau, mod behovet for at løfte skolen, mod fremtidens krav, de unges fritidsliv mv.

Men hvad med eleverne og de unge, som skal forløse alle intentionerne og forventningerne? Hvor er de henne? Hvornår og hvordan oplever eleverne at indgå i sammenhænge, der motiverer dem og giver dem lyst til læring?

Oplægget vil stille skarpt på en ændret forståelse af motivationsudfordringer og på, hvordan man med afsæt i elevernes blik kan arbejde med, hvad der motiverer og demotiverer elever til uddannelse og læring.

Oplægsholder: Noemi Katznelson