itsl_SI_Traef16

Dette oplæg vil handle om, hvordan digitale værktøjer kan understøtte sprogudviklingen hos elever i modtageklasser. Der bliver præsenteret en sprogbaseret tilgang til undervisningen, hvor forskellige digitale produktioner indgår som en integreret del af elevernes arbejde med at udvikle sprog og tilegne sig faglig viden.

Der vil være fokus på, hvordan læreren kan understøtte læreprocessen for elever med dansk som andetsprog ved at inddrage forskellige digitale produktionsværktøjer i Skoletube.

Oplægsholder: Mette Bech