itsl_SI_Traef16

Denne workshop er en fortsættelse af oplægget: Den digitale daginstitution kræver sin pædagog. I workshoppen vil vi i fællesskab og plenum arbejder med 3 cases om digitale teknologier og leg og læring, børns fællesskaber og kommunikation i det pædagogiske arbejde.

Igennem de sidste år er der kommet et øget fokus på digitale teknologier i daginstitutionerne – og der er sket en markant øgning i indkøb af digitale teknologier. Men forskningen på området har indtil nu været ret begrænset. Derfor satte Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, KL og Digitaliseringsstyrelsen i foråret 2015 et projekt i gang, som skulle undersøge, hvad brugen af digitale redskaber betyder for børns læring, og hvordan de digitale redskaber bedst understøtter børns trivsel, udvikling og læring i daginstitutionerne.

I to sessioner vil vi gerne præsentere og diskutere resultaterne fra de to delprojekter i forskningsprojektet, der i fællesskab med praksis har undersøgt teknologier, leg og læring og teknologier og børns fællesskaber. I den første session: Den digitale daginstitution kræver sin pædagog, præsenterer vi udvalgte fund og pointer fra de to delprojekter, og hvilke udfordringer de digitale teknologier stiller til den pædagogiske praksis.

Oplægsholdere: Vibeke Schrøder