itsl_SI_Traef16

Skole og SFO er ofte to helt forskellige og adskilte verdener. Digitale medier er en oplagt mulighed for at nedbryde den traditionelle opdeling og skabe et tværfagligt samarbejde mellem skole og SFO omkring legen og læring med de digitale medier.

I oplægget vil vi fortælle om, hvordan vi kan arbejde sammen om at få mere kvalitet i brugen af digitale medier som undervisningsredskab.

Hvordan kan legen med digitale medier i SFO bruges som forberedelse til kommende undervisning i skolen? Man kan sørge for, at eleverne har kendskab til mediet og kan bruge det allerede inden det skal bruges til undervisning og derved give mulighed for at højne det faglige niveau.

Vi vil give nogle eksempler på nogle af de muligheder, der er for i SFO-regi at understøtte brugen af digitale medier til undervisning.

Oplægsholdere: Kristian Ricken og Rune Gråbæk