itsl_SI_Traef16

Igennem de sidste år er der kommet et øget fokus på digitale teknologier i daginstitutionerne – og der er sket en markant øgning i indkøb af digitale teknologier. Men forskningen på området har indtil nu været ret begrænset. Derfor satte Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, KL og Digitaliseringsstyrelsen i foråret 2015 et projekt i gang, som skulle undersøge, hvad brugen af digitale redskaber betyder for børns læring, og hvordan de digitale redskaber bedst understøtter børns trivsel, udvikling og læring i daginstitutionerne.

I to sessioner vil vi gerne præsentere og diskutere resultaterne fra de to delprojekter i forskningsprojektet, der i fællesskab med praksis har undersøgt teknologier, leg og læring og teknologier og børns fællesskaber. I den første session præsenterer vi udvalgte fund og pointer fra de to delprojekter og hvilke udfordringer de digitale teknologier stiller til den pædagogiske praksis.

Efterfølgende vil der være muligt at deltage i workshoppen: Digitale teknologier og leg og læring, børns fællesskaber og kommunikation i det pædagogiske arbejde, hvor vi i fællesskab og plenum arbejder med 3 cases om digitale teknologier og leg og læring, børns fællesskaber og kommunikation i det pædagogiske arbejde.

Oplægsholdere: Vibeke Schrøder og Ole Christensen