itsl_SI_Traef16

Den øgede adgang til it i folkeskolen giver lærere mulighed for at kvalificere læreprocessen i et bevidst didaktisk design, der hviler på reifikation (tingsliggørelse), refleksion, dialog og feedback som kernefacilitatorer i børns læring.

I dette oplæg vises, hvordan disse elementer kan sættes i spil i et danskfagligt forløb i folkeskolen, og hvordan digitale redskaber kan anvendes til at skabe rum for både ytringer om og vurderinger af elevernes faglige forståelser.  Forløbet beskrives på baggrund af et konkret, gennemført eksempel på litteraturundervisning på mellemtrinnet, men er eksemplarisk i forhold til brug af digital feedback i andre faglige sammenhænge.

Oplægsholder: Hanne Voldborg Andersen