Eskil Frøding

Eskil Frøding

Eskil Frøding er digitaliseringskonsulent og arbejder med digital læring for hele 0 – 18 års området. Han arbejder med udvikling af børns digitale kompetencer hele vejen fra det strategiske niveau, og ned til hands-on praksis i hverdagen. Eskil holder oplægget: Smart...
Lykke Møller Kristensen

Lykke Møller Kristensen

Lykke Møller Kristensen er journalist og forfatter og rådgiver blandt andet i sociale medier/ digital identitet og sikkerhed. Hun er forfatter til flere bøger, herunder bogen: Børn & Sociale Medier – Guide til forældre med børn på sociale medier, hvor hun...
Maria Ørskov Akselvoll

Maria Ørskov Akselvoll

Maria Ørskov Akselvoll er sociolog og Ph.d i skole-hjem-samarbejde. I hendes afhandling ”Folkeskole, forældre, forskelle” fra Roskilde Universitet har hun undersøgt samspillet mellem skolens krav og forventninger og forældres forskellige måder at involvere sig i...
Børn og Sociale Medier

Børn og Sociale Medier

Gennem interviews og personlig erfaring har Lykke Møller Kristensen tilsidesat traditionelle fremgangsmåder, når det kommer til dannelse og læring, og det er netop hendes pointe: At vi ikke kan anvende tidligere metoder til at nå børn og unge – eller voksne – når det...
Skole-hjem-samarbejdet i digitalt perspektiv

Skole-hjem-samarbejdet i digitalt perspektiv

Maria Ørskov Akselvoll har i sin forskning fokuseret på forældreperspektivet i skole-hjem-samarbejdet, optaget af at forstå, hvordan samarbejdet opleves og håndteres fra forældrenes ståsteder og den betydning, som forældrenes forskellige ressourcer har for deres...