Alle siger, at Danmark skal være et innovationssamfund, og at vi kun kan klare os i den globale konkurrence, hvis vi kan få nye ideer og skabe kreative løsninger. Spørgsmålet er bare om det uddannelsessystem, vi har skabt med flere og flere tests og mere og mere fokus på korrekthed, leder frem mod mere innovation. Det mener jeg ikke, det gør. Tværtimod!

Uddannelsessystemet har stirret sig blind på ligegyldige færdigheder, korrekte besvarelser og høje karakter. I stedet skal der faglighed, leg med idéer og en læringskultur, der tillader, at vi fejler produktivt ind i uddannelsessystemet.

Foredragsholder: Rane Willerslev