Mange forældre har udtrykt store frustrationer over ForældreIntra. Men når det kommer til stykket er det ikke selve ForældreIntra der er problemet, men den måde forældrene og til dels medarbejdere vælger at bruge det.

I oplægget kommer vi blandt andet ind på:

  • Vigtigheden af at skolen forventningsafstemmer med forældrene i forhold til brugen af platformen.
  • Hvordan opstiller man simple spilleregler for kommunikation
  • Hvordan faciliterer skolen brugen af ForældreIntra